برابر اطلاع بعد از فروپاشی رژیم بعث عراق پیکر تعدادی از هم رزمانی که در اسارت و حین اسارت به شهادت رسیده اند به میهن اسلامی برگردانده شده است که تعدادی از این عزیزان تاکنون شناسایی نشده اند. ستاد مشترک پیگیر شناسایی اجساد مطهر باقی مانده است. از همه عزیزان آزاده تقاضا شده است چنانچه اسامی و مشخصات اسرایی را که در هر یک از اردوگاهها و زندانهای عراق به شهادت رسیده اند به خاطر دارند برای پیگیری و شناسایی اعلام کنند. از همه عزیزان درخواست می شود چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند در بخش نظرات وبلاگ، از طریق پیامک، گروههای اجتماعی موجود در شبکه های مجازی مرتبط با آزادگان یا پایگاههای اینترنتی اعلام فرمایند. چنانچه ارائه اطلاعات حتی منجر به شناسایی فقط چند پیکر مطهر نیز گردد کار بزرگی انجام شده است و انشاالله دوستان ماجورند

و من االله توفیق